Sıkça Karıştırılan İki Kavram: Growth Hacking ve Growth Marketing Arasındaki Farklar

Sıkça Karıştırılan İki Kavram: Growth Hacking ve Growth Marketing Arasındaki Farklar

Hem pazara yeni giriş yapmış markalar hem de köklü şirketler için ticari faaliyetlerin devamlılığı sadece yıl bazlı büyüme oranlarının istikrarına dayanıyor. Rekabetin her geçen gün daha da kızıştığı perakende, bilişim gibi sektörlerde bu konuda başarı sağlamak için genelde klasik stratejiler uygulanıyor. Ancak veri analizinin gücünü keşfeden firmalar için bu koşulu sağlamanın anahtarı, growth hacking ve growth marketing gibi nispeten yeni iki yaklaşıma yönelmekten geçiyor.

Growth Hacking ve Growth Marketing Nedir?

Teknoloji ve bilişim sektöründe kısa vadede marka adını güçlendirmek isteyen girişimlerin sıklıkla kullandıkları growth hacking vasıtasıyla kısa sürede ve asgari düzeyde harcama yapılarak çok sayıda kullanıcı ya da müşteri edinilmeye çalışılıyor. Yenilikçi markaların arka arkaya elde ettikleri çarpıcı başarıların ardından günümüzde büyük firmalar da bu yöntem dâhilinde çeşitli projeleri öne çıkarmak istedikleri ürünleri için hayata geçiriyor.

Growth marketing ya da dilimizdeki ismiyle büyüme odaklı pazarlama ise bir markanın hedeflenen noktaya ulaşabilmesi için müşterilerden elde edilen veriyle çeşitli stratejiler geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi süreçlerinin bütününü kapsıyor. Ülkemizde de kullanımı hızla yaygınlaşan bu pazarlama türünde büyüme hedefine sağlam adımlarla gidilmesi esas alınıyor. Dolayısıyla growth hacking dahilindeki hız kavramı, growth marketing kampanyalarında yerini defalarca test edilerek olumsuz durum yaratabilecek koşullardan arındırılmış stratejilere bırakıyor.

Her iki kavram da doğru şeklide uygulandıklarında markaların gücüne güç katıyor. Ancak hangisi üzerinden ilerleneceğine karar verilmeden önce aralarındaki farklılıkları ve az da olsa benzerlikleri bilmek gerekiyor.

Growth Marketing’in Odağında Marka Yer Alıyor

Markaya olan doğrudan ilgi, growth hacking ve growth marketing arasındaki en belirgin farklılığı oluşturuyor. Growth marketing uzmanları, adeta marka için yaşıyor. Growth hacker olarak görev yapan bilişim personeli ise büyüme konusuna bambaşka açılardan yaklaştığından markayı özümseme ihtiyacı hissetmiyor.

Growth hacking faaliyetlerinde marka ile ilgilenilmemesinin ana sebebi olarak daima ölçülebilir kanalların ve taktiklerin kullanımı ön plana çıkıyor. Çünkü bu kavram, doğası gereği hızlı karar alıp rakiplere fark ettirmeden uygulamaya geçmeye dayanıyor. Dolayısıyla öncelikli hedefler arasında potansiyel ve mevcut müşterilerin hareketleri baz alınarak yeni uygulamaların başarılı olup olmadıklarının ortaya çıkarılması ilk sırada yer alıyor.

Growth marketing özelinde ise hayata geçirilen projenin kötü veya iyi sonuçlanması pek de bir anlam ifade etmiyor. Zira bu tarz kampanyalarda, deneme yanılma yöntemiyle hedef kitle için tutarlı bir deneyim sağlanmasına çalışılıyor. Ayrıca büyüme odaklı stratejiler üzerine çalışma yapan uzmanlar, müşterilerin markayı sevdikleri takdirde daha fazla ödeme yapmaya istekli olacakları görüşünü benimsiyor.

Growth Hacking Hızlı Büyümek İsteyen Markalar İçin İdeal

Growth hacking ve growth marketing stratejilerini uygulamak konusunda kararsız kalan markaların, öncelikli olarak ne istediklerine karar vermeleri gerekiyor. Eğer amaç hızlı büyümekse, growth hacking bir adım öne çıkıyor. Ancak marka stratejilerinin odağında sürdürülebilir büyüme ilk sıradaysa, growth marketing stratejilerinin uygulanması çok daha sağlıklı sonuçlar veriyor.

Hızlı büyüme konusunda growth hacking uygulamalarının başarı olasılığının yüksek olmasının altında, aslında yalnızca çalışma yöntemleri yatıyor. Teknoloji piyasasında kendini gösterme peşindeki girişimlerin yoğun biçimde ilgi göstermesinden dolayı growth hacker olarak görev yapan uzmanlar, hızlı ve doğrudan hedefe götürecek yöntemleri benimsemeye meyilli oluyor.

Örneğin bir web sitesinin dönüşüm oranlarını artırma hedefine odaklı bir growth hacker için en ideal çözüm yollarının başında ziyaretçi trafiğini artırmak geliyor. Tabii bu kararı vermeden önce geçmişte toplanan verilerin analizine de zaman ayrılıyor.

Growth marketing tarafında ise aynı konunun çözümü için genelde haftalar harcanıyor. Zira büyüme odaklı kampanyaların doğası gereği en iyi sonucu elde etmenin ancak uzun vadeli yatırımlarla mümkün olabileceğine inanılıyor. Dolayısıyla önce müşterilerden çeşitli bilgiler edinmek ve elde edilen veriyle anahtar kelime seçimleri yapmak daha mantıklı bir çözüm yolu olarak görülüyor.

Yaratıcılık ve Sistematik Çalışma Diğer Farklılıkları Oluşturuyor

Yaratıcı çözümler ortaya koymak, growth hacking kavramını popüler kılan etmenlerin en önemlisi olarak göze çarpıyor. Üstelik bu çözümleri üretmek için karmaşık yollar da seçilmiyor. Tam aksine gayet basit ve kullanıcıda ilgi uyandıran seçenekler üzerinde duruluyor.

Growth hacking ile ilgili bu tarz çalışmalar söz konusu olduğunda Airbnb, Dropbox ve Hotmail gibi sonradan sektörlerinin önemli oyuncuları haline gelecek girişimlerin kuruldukları dönemlerde uyguladıkları stratejiler akla geliyor. Hotmail, her bir giden e-postanın altına otomatik olarak yerleştirilen “Ücretsiz Hotmail Hesabınızı Alın!” mesajı ile ciddi miktarda kullanıcıyı kendine çekmeyi başardı. Dropbox ise arkadaşlarını davet eden her kullanıcıya bedava depolama alanı sunarak sükse yaptı.

Growth marketing kavramında ise marka bilinirliğini artırmak için önce hedef kitleyi tanımaya geniş zaman ayrılıyor. Bu dönemde farklı ekipler, değişik senaryolara yoğunlaşarak en doğru yöntemin hangisi olduğunu belirlemeye çalışıyor. Tabii bu arada yapılan harcama da growth hacking ile karşılaştırıldığında ilk bakışta bariz biçimde yüksek kalıyor. Ancak doğru stratejilerin uygulanmasına paralel başlayan sürdürülebilir büyüme süreci, uzun vadede bu girdinin üzerinde kazanç elde edilmesiyle sonuçlanıyor.

Growth Marketing’in Merkezinde İş ve İnsan Bulunuyor

Growth hacking ve growth marketing arasındaki farkları sıralarken uygulama yöntemlerine ek olarak neleri merkezlerine aldıklarına da bakmak gerekiyor.

Growth marketing’in merkezinde iş ve insan odaklı stratejiler üretme fikri bulunuyor. Kariyeri boyunca büyüme odaklı pazarlama kampanyaları yürütmüş çoğu uzmanın, elbette ki HTML, CSS ve JavaScript gibi konularda uygulama deneyimi bulunuyor. Ancak iş tanımları gereği ileri seviye yazılım bilgisi edinmek için enerji ve zaman harcamaya lüzum görmüyorlar. Bunun yerine markaya olan ilgiyi artırmak için müşteri davranışlarına yönelik çalışmalar yapmaya daha fazla kaynak ayırıyorlar.

Growth hacking kavramına kendini adamış bir uzman içinse API merkezli çözüm yollarını mümkün olan en kısa sürede bulmak her şeyden önemli tutuluyor. Dolayısıyla pazarlama kampanyalarında artık klasik haline gelen ürünleri müşterinin ilgisini çekecek şekilde kategorilendirme ve sunma süreçlerinin yerini “Bir uygulamaya ya da web sitesine arka kapıdan nasıl girerim?” sorusuna yanıt bulmak alıyor. Bu noktada, growth hacking yaklaşımının etik tarafı da tartışmaya açık hale geliyor. Çünkü başarının yakalanabilmesi için karşı tarafla mutlaka iletişim içerisinde olunması ve bir anlaşma dâhilinde çalışmaların yürütülmesi zorunluluğu aranmıyor.

İki Kavram da Aslında Aynı Piramidin Farklı Basamaklarına Yoğunlaşıyor

Aralarındaki keskin sayılabilecek farklılıklara rağmen growth hacking ve growth marketing yaklaşımları aslında doğru konumlandırıldıklarında birbirlerinin tamamlayıcısı olarak kullanılabiliyor. Çünkü her iki kavram da altı basamaklı bir piramidin farklı kısımlarına odaklanıyor. Bu basamaklar; farkındalık, kazanım, etkinleştirme, akılda tutma, gelir ve referans gösterme şeklinde sıralanıyor.

Bu basamakların tümü, growth hacking uygulamaları sayesinde hızlı ve görece daha ekonomik biçimde markaların hanesine artı değer olarak yazılabiliyor. Ancak konu farkındalık ve kazanım süreçleri olduğunda, growth marketing yaklaşımının gücünü asla göz ardı etmemek gerekiyor. Zira gerçekleştirilen zorlu çalışmalar sonucunda elde edilen müşteri bağlılığı, gayet güçlü temeller üzerine oturuyor.

Geçmişe dayalı veri analizi yapma zorunluluğu da her iki kavram arasındaki bir diğer benzerliği oluşturuyor. Büyüme odaklı kampanyalarda ayrıca Kutup Yıldızı Metriği’ne dayalı başarı ölçütünü yakalayabilmek adına veri analizinin kapsamı çoğu zaman biraz daha geniş tutulabiliyor.