Büyüme Odaklı Pazarlama ve Markalar İçin Önemi

Büyüme Odaklı Pazarlama ve Markalar İçin Önemi

Küresel ekonomide sınırlar kalkıp iş hacmi genişledikçe sektörde yeni başlayan işletmeler kendilerini göstermek, sektörün tecrübeli markaları ise kalıcılıklarını sağlamak zorunda. Büyüyen pazarlar, kalabalık ortamlar anlamına geliyor. Kalabalık ortamlarda şirketlerin seslerini daha güçlü duyurabilmeleri için yaratıcı, varlığını sürekli duyurabilen, merak uyandıran ve ikna eden bir pazarlama stratejisine ihtiyaç var. Ayrıca bu pazarlama stratejisi viral, ağızdan ağıza pazarlama ile organik büyümeye de açık olmalı. Bu tip pazarlama stratejileri müşteri sadakatini sağlamakla kalmaz, hedefe odaklı yeni müşterileri de şirkete kazandırır. Talep üretimini optimize edecek bir pazarlama, büyüme pazarlamasının bir parçasıdır.

Büyüme Pazarlaması Nedir?

Büyüme pazarlaması talep üretimini optimize etmek için veri odaklı pazarlama yöntemi olarak tanımlanır. Aslında bu tip pazarlama, geleneksel pazarlamanın 21. yüzyılda kullanılan halidir. Geleneksel pazarlama modeline eklenen yeni uygulamalar genel olarak şöyle sıralanaır:

 • Testler
 • Blog yayınları
 • E-posta pazarlama yöntemleri
 • SEO optimizasyonları
 • Kullanıcı deneyimi teknik analizi
 • Yaratıcı ve deneyimlemeye yönelik reklamlar

Tüm bu genel çalışmaların sonucunda elde edilen veriler sürdürülebilir bir büyüme için bilgi olarak entegre edilir ve uygulanır. Aslında, birçok veri kaynağından gelen bilgilerin analizi ile kendisini besleyen bir pazarlama yöntemidir. Büyüme pazarlaması, yaratıcı yönler yerine pazarlamanın veri akışına odaklanır. Veriyi analitik olarak değerlendirir ve işlevli hale getirir. Pazarlama ekipleri, sektör içinde işletmenin büyümesi, belirlenen süreçlerin optimizasyonu için uygulamalar hazırlanması, analiz gibi tamamen bilimsel yaklaşımlar kullanılır.

Büyüme Pazarlamasının Farkı

Geleneksel pazarlama yöntemlerinde, pazarlamaya bir bütçe ayrılır. Bu bütçeye göre belirlenen stratejilerin temelinde “her şeyi hedef kitlene göre ayarla ve unut” taktiği vardır. Büyüme pazarlaması, strateji konisinin en tepesinde yer alır. Doğru yapıldığı zaman kullanıcıyı çeker, etkileşimde bulunur, diğer kullanıcılar ile birbirlerine destek olmalarını sağlar ve bu sayede tüketicisini korumuş olur. Ayrıca kendi markasına da değer katar. Veri odaklı pazarlamacılar, stratejiyi hızlı şekillendirir, deneyimlerini hızlı şekilde uygulamaya geçirir ve kendini besleyen kampanyalar oluştururlar. Bu da pazarlamanın bir çeşit “interaktivite” kazanmasını sağlar. Sadece sunumu yapıp kenara çekilen marka yerine tüketiciyle yakın iletişim içinde olan ve bu iletişim ile kendini sürekli geliştiren hikaye ve markalar birer canlı organizma gibi algılanır ve insanla birlikte gelişip öğrendiği düşünülerek müşteri sadakatini keskinleştirir.

Pazarlama Ortak Kriterleri

Büyüme pazarlaması her ne kadar yeni bir uygulama gibi düşünülse de özellikle ilk iki kriter, geleneksel pazarlama ile aynı ismi taşır. Geleneksel pazarlama yöntemlerinde ilk iki adımdan sonrası uzun soluklu bir bekleme süreci getirir. Bu bekleme süreci sonunda veriler değerlendirilir ve gerekliyse yeni bir pazarlama stratejisi oluşturulur. Büyüme pazarlamasında ise her bir veri, bir sonraki adımı besler. Her iki pazarlama yönteminde de kullanılan ilk iki kriter şöyledir:

 • Farkındalık: Markayla ilgili beklentileri kapsayan, onları yönlendiren stratejiler ve çözüm yolları oluşturmak. Sosyal medyada hangi blogların daha sıklıkla takip edildiği önemli bir veri olarak öne çıkar.
 • Kazanım: İçerik girişi, ücretsiz kayıt, kullanıcı yorumu bırakma ve bunun gibi çeşitli yöntemler kullanarak potansiyel müşterilere ulaşma ve yeni müşteriler kazanma sürecidir.

Büyüme Pazarlamasındaki Aşamalar

Farkındalık ve kazanım, her iki pazarlama yöntemi tarafından da kullanılan ilk iki aşama olarak pazarlama hunisinin başında yer alır. Büyüme pazarlaması, daha sonra gelen aşamaları da etkin şekilde kullanır ve tüketiciyle ortak bir yaşam formu gibi hareket eder. Bu aşamalar:

 • Etkinleştirme: Satın alınan ürünün veya hizmetin olabildiğince hızlı şekilde tüketilmesi sağlanır. Bu, müşterinin sürece katılımıyla gerçekleştirilir. Bir sosyal medya platformu, kullanıcılarının hesaplarını açtıktan sonra ilk on günde ekledikleri arkadaş sayısına göre kullanım sıklığını analiz etti. Büyüme odaklı pazarlamacıları ise on gün boyunca arkadaş ekleyebilmeleri için en kolay yöntemleri kullanıcılara sunarak onları teşvik etti ve etkileşimi artırdı.
 • Unutulmamak: Müşterinin unutulmuyor olması onları her zaman mutlu eder. Beğeni kriterlerine göre ürünlerin o tüketiciye sunulması, alışverişini kişiselleştirir. Kişiselleştirilmiş destek hizmetleri tüketicinin eğilimlerini de gösterir.

Büyüme Pazarlaması Sonuçları

Pazarlama hunisinin son iki aşaması kazanç ve yönlendirmedir. Bu iki aşama, son noktasına kadar tüketiciyi bırakmayan büyüme pazarlaması için önemli noktalardır. Böylelikle müşteri sadakati oluşturulur ve potansiyel müşteri beğenisi ile ilgili net bilgiler elde edilir.

 • Kazanç: Büyüme pazarlama stratejistleri fiyatların göründüğü sayfalara bakan müşterilerin, filtreleme şekilleri, fiyat – ürün eğilimleri ile ilgili olarak elde ettiği bilgiler ile sayfayı inceleyen müşterinin gelir düzeyi hakkında net bilgiler elde eder.
 • Yönlendirme: Özellikle online satış sitelerinde müşteri eğilimi, yorumları okumaya yöneliktir. Satın alacağı ürün hakkında en iyi bilgiyi, başka kullanıcıların yorumlarını okuyarak elde eder. Ancak müşteri memnuniyetini yönlendirebilecek bir tavsiye programları da oluşturulabilir. Ürünü satın alan müşteriye ücretsiz bir fayda sağlanması ya da bir eğitime katılma gibi bir katma değer oluşturulması büyüme pazarlaması yöntemlerindendir.

Hangi Pazarlama Stratejisi?

Büyüme pazarlaması için geleneksel pazarlamacıların alacakları bir eğitim yeterli olabilir. Özellikle şirketiniz başlangıç aşamasındaysa büyüme pazarlamasını kullanmak için çok yüklü miktarda kaynak ayırmak yerine küçük bir ekiple başlamak daha uygun olabilir. Küçük ekiple, büyümek için gerekli sağlam temelleri atmanız daha kolay olacaktır. Ancak ölçeklendirme şirketinizin ana hedefi ise ya da sektördeki yerinizin oldukça sağlam ve büyümeye açık olduğunu öngörebiliyorsanız büyüme pazarlaması için bir ekip kurmayı düşünebilirsiniz. Pazarda, daha fazla yatırım getirisi elde etmek istiyorsanız bazı korsan ölçümleri iyileştirmek için büyüme pazarlaması uygulamalarını denemeniz yerinde bir karar olacaktır.

Başarılı Pazarlamacıların Nitelikleri

Büyüme pazarlaması değişken ve kimi zaman da rastlantısal bir süreçtir. Bu süreçte başarılı olan  pazarlamacıların nitelikleri şöyle:

 • Veri Tabanlı Bilgi: Müşterinin nasıl davranacağını öngörmek ya da bir önceki sezon / ürün sürecindeki davranış biçiminden bir sonraki davranış biçimine karar vermek dönemi artık bitti. Hangi stratejilerin işe yaradığını anlamak için verileri analiz etmek önemli.
 • Yaratıcılığa Açık: En iyi büyüme pazarlaması stratejistleri, yaratıcılığa açık kişilerden oluşur. Bazı şirket yöneticilerinin gereksiz olduğunu düşündükleri herhangi bir detay, büyük bir satış stratejisi oluşturabilir.
 • Ürün Odaklı Olmak: Ürünü anlatabilmek için onu iyi bilmek gerekir. Satışçının anlamadığı bir ürünü satması, bir bilgiyi yayması imkansızdır. Amaç, insanların aslında ihtiyacı olmayan bir ürünü onlara satmaya çalışmak değil, yardımcı olacağına inanılan bir ürünü tüketiciye tanıtmaktır.

Satışın Öyküsü Önemlidir

Büyüme pazarlaması stratejisi ile onca veriyi alabiliyorken, müşteriye bu verilerden oluşan analizlerin gönderilmesi bir şey ifade etmeyecektir. Bu nedenle potansiyel müşterilerle rezonans içine girilebilmesi için bir duygusal ifadeye gerek vardır. Bu genellikle etkileyici bir hikayeyle verilir. Böylelikle hem nicel hem nitel bilgiler sentezlenebilir. Detaylar ve çelişkiler üzerinden kurgulanan bir satış öyküsü ile büyük resim daha net şekilde akıllara kazınacaktır. Bu, aynı zamanda insan sezgisine değer verildiğinin de bir göstergesi olur. Büyüme pazarlaması stratejistinin sürekli kullandığı bir “araç kiti” de olmalıdır. Bu araç kitinde şu ve benzeri çeşitli uygulamalar yer almalı:

 • Site ziyaretçilerinin analizini yapabilen
 • E-posta listesi oluşturabilen
 • Anahtar kelime listeleri oluşturabilen
 • Yayınları paylaşan kişileri gösteren
 • Diğer pazarlamacılarla ilişki kurulabilecek mecraları içeren
 • Siteyi ziyaret eden kişileri reklamlarla izleyebilen